21.6.2023

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuiston rakentamista Vaalan kuntaan, noin seitsemän kilometriä taajaman koillispuolelle. Alue rajautuu lounaassa Puolangan kunnan rajaan. Haarasuonkankaalle suunnitellaan enintään 39 uuden tuulivoimalan rakentamista, ja voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville, ja voit tutustua siihen täällä.

YVA-selostus on nähtävillä 27.6.–27.9.2023 Vaalan kunnanvirastossa (Vaalantie 14, 91700 Vaala), Vaalan kirjastossa (Niskantie 8, 91700 Vaala), Puolangan kunnanvirastossa (Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka), Utajärven kirjastossa (Anttilantie 13, 91600 Utajärvi) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 10.8.2023 klo 17–19 Vaalan kunnan valtuustosalissa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä.

24.11.2023

Haarasuonkankaan tuulipuistosta lisäselvityksiä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Vaalan Haarasuonkankaalle suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Yhteysviranomainen pitää…

21.6.2023

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 10.8.2023

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat Vaalaan tuulipuistoa, jota koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 10.8.2023 klo 17-19. Kahvitarjoilu alkaa kello 16.30.…

21.6.2023

Kutsu yrittäjille: Mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat Vaalaan tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen…