Aineistot

Haluamme pitää Vaalan asukkaat, maanomistajat, yritykset ja päättäjät ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Julkaisemme tällä sivulla tuulipuiston etenemiseen liittyvät dokumentit sen jälkeen, kun ne ovat valmistuneet.

Hankkeesta tiedotetaan virallisesti alueen lehdissä, Vaalan kunnan verkkosivuilla ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Haarasuonkankaan alue on yhteydessä Puolangan puolella sijaitsevaan Vaarinkankaan tuulipuistoon, mutta hankkeet etenevät kummankin kunnan puolella omaa tahtiaan.  

Hankkeen julkistaminen

Hankesuunnittelun aloittamisen yhteydessä järjestämme paikallisille asukkaille ja päättäjille avoimen yleisötilaisuuden, jonka kutsu ja tallenne löytyvät tästä.

Hankkeen aloitustiedote
Yleisötilaisuuden materiaali
Tallenne yleisötilaisuudesta

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tunnistetaan hankkeesta ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia ja arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Kun hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ennen päätöksentekoa, ne voidaan ottaa huomioon suunnitelmissa.

YVA-ohjelma
YVA-selostus (tulossa)
Ympäristöhallinnon YVA-sivut

Kaavoitus

Tuulipuistoalueelle laaditaan osayleiskaava, jonka perusteella tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennusluvat. YVAssa tehdyt selvitykset ja arvioinnit vaikuttavat siihen, millainen kaava alueelle laaditaan. Kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos (tulossa)
Kaavaehdotus (tulossa)
Kunnan kaavoitussivut

Palautetta tai kysyttävää?

Kaikki palaute ja kysymykset ovat meille arvokkaita. Alta löydät lomakkeen, jonka kautta voit lähettää meille hankkeeseen liittyvää palautetta tai kysymyksiä.

Palautelomakkeeseen

Kysy tai anna palautetta

Asiani koskee(Pakollinen)
Toivon, että(Pakollinen)

*pakolliset kentät