23.6.2022

Yleiskaavan ja YVAn suunnitelmat nyt nähtävillä

Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky suunnittelee tuulivoimapuistoa Vaalan Haarasuonkankaan alueelle.

Kaava-alueelle suunnitellaan enintään noin 40 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Vaalan Kunnanhallitus on 14.6.2022 § 154 päättänyt asettaa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelman) nähtäville (MRL 63 §, MRA 30 §).

OAS ja YVA-suunnitelma pidetään nähtävillä kuulemista varten 23.6.2022–31.8.2022 välisenä aikana. Asiakirjat pidetään nähtävillä Vaalan kirjastolla, Puolangan kunnanvirastolla, Paltamon kunnantalolla, Utajärven kirjastolla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Sähköisesti asiakirjat ovat nähtävillä Vaalan, Puolangan, Paltamon ja Utajärven kuntien verkkosivujen kuulutuksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/haarasuonkankaantuulivoimaYVA.

Mahdolliset lausunnot tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa 31.8.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@vaala.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 9.8.2022 klo 17 alkaen Vaalan kunnantalolla osoitteessa Vaalantie 14, 91700 Vaala. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Linkki yleisötilaisuuteen löytyy edellä mainitusta nettiosoitteesta.

24.11.2023

Haarasuonkankaan tuulipuistosta lisäselvityksiä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Vaalan Haarasuonkankaalle suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Yhteysviranomainen pitää…

21.6.2023

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 10.8.2023

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat Vaalaan tuulipuistoa, jota koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 10.8.2023 klo 17-19. Kahvitarjoilu alkaa kello 16.30.…

21.6.2023

Kutsu yrittäjille: Mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat Vaalaan tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen…